تبلیغات
تنظیم خانواده در ادیان مختلف - ادامه3

امروز:

ادامه3

واقعیت مجازی مانند ویدوهای شهوانی، و غیره می‌باشد. برخی بوم‌شناسان فمینیست بحران محیط زیست را به آنچه نگاه مردسالارانه و یکتاپرستانه ادیان ابراهیمی و تصورات جنسیتی این ادیان می‌خوانند، نسبت می‌دهند.

در نگاه‌های مذهبی به آمیزش جنسی چندگونگی دیده می‌شود. یک نحوه برخورد آن را «مثبت» و «طبیعی» قلمداد کرده و مراسم مذهبی خاصی نیز برای آن پیشنهاد می‌دهد، و یک نحوه برخورد دیگر نگاهی «منفی» نسبت به آمیزش جنسی دارد که خود را در زاهدان، مرتاضان و یا تکنیک‌های کنترل جنسی‌ای که به عنوان مثال در میان تائوئیست‌های چین باستان رایج بود، نشان می‌دهد. برخی مذاهب مانند هندو‌ها و سنت الماس‌راه بودایی‌ها به آمیزش جنسی به عنوان راهی برای پیشرفت‌های روحانی می‌نگرند.

اسطوره‌های جنسی

فرهنگ‌های مختلف در مورد آمیزش جنسی اسطوره‌های مختلفی را تبیین کرده‌اند. نزد اسطوره شناسان، تعریف «اسطوره» در معنای خاص آن، داستانی است که عموماً شخصیت‌های الاهی یا شگفت انگیز در آنها رفتاری که از جهاتی شبیه رفتار انسان‌ها است، نشان می‌دهند. «اسطوره» در معنای عام آن، به سیستم تفکری اشاره دارد که یک گروه خاص از مردمان آن را به عنوان حقیقت پذیرفته و دیدگاه‌های مخالف آن را مردود می‌دانند، در حالی که مردمان فرهنگ‌های دیگر ممکن است آنرا به عنوان خرافات رد کنند. در معنای عام آن، اسطوره‌های جنسی در تمامی جامعه‌ها وجود داشته و کارکردهایی مانند معنی دار کردن تجربیات جنسی شخصی، پاسخ به سؤالات بنیادین، و ارتباط دادن شخص با طرح کلی تر دنیا دارد. هنگام مواجهه با حس شدید جنسی، مردمان فرهنگ‌های مختلف ممکن است از تأثیر الاهه آفرودیته و یا میزان سطح هرمون‌ها جهت فهم و معنی بخشی به آن استفاده کنند. همچنین ارتباط رشد کردن و آب رفتن ماه با عادت ماهانه، و یا بارداری زنان باعث شگفتی بوده‌است. بسیاری از فرهنگ‌های قدیمی از خدایان به عنوان نماینده‌های نیروهای طبیعی استفاده می‌جستند و با آنها رابطه برقرار می‌کردند. به عنوان مثال با درک اینکه غذای آنها از زمین خارج می‌شود، جهت ترغیب زمین به باروری «الاهه زمین» را می‌پرستیدند و عموماً در مراسم مربوطه آداب آمیزش جنسی نیز بجا می‌آوردند. بگفته سارا دنین این نحوه برخورد نمادین و شاعرانه با طبیعت، بسیار متفاوت از اسطوره دنیای جدید (در معنای عام آن) که روش علمی را تنها راه معتبر پرسیدن سؤال و یافتن پاسخ می‌داند، می‌باشد.

داستانهای خلقت زیادی صحبت از خلق کیهان بدلیل آمیزش جنسی موجودات نخستین و یا استمنا یک موجود نخستین می‌کنند. یک کیهانشانسی رایج در مصر باستان خلقت را ناشی از رابطه جنسی خدای نخستین با دست خودش توصیف می‌کند. رابطه جنسی بین خدایان و زنان انسان موضوعی است که در فرهنگ‌های مختلف بسیار به چشم می‌خورد. در برخی از فرهنگ‌ها، این واقعه افسانه‌ای در مراسمی مکرراً تکرار می‌شود و باور بر این است که این مراسم «قدرت»های روحانی‌ای را از یک الاهه به انسان منتقل می‌کند. در مراسمی با نام «رابطه جنسی با بوفالو» که میان شاین‌ها مرسوم است زنانی که ازدواج کرده‌اند با پیران قبیله رابطه جنسی برقرار می‌کنند تا این «قدرت» روحانی را به شوهران خود منتقل کنند. این مراسم در استمرار داستانی که در آن یک زن با روح بزرگ (که احتمالاً به شکل یک بوفالو ظاهر شده بود) رابطه جنسی برقرار کرد، موثر است. مراسم قربانی کردن اسب در ایرلند و هند نیز به داستان مشابهی از رابطه جنسی بین یک خدا و یک موجود فانی اشاره دارد.

ادیان خاص

آیین بودایی

متون مقدس بودایی هنگام بحث در مورد آمیزش جنسی عموماً تمرکز اصلی خود را بر مفاهیم «میل» و «قدرت» قرار می‌دهند. بوداییان امور شهوانی را جزوی از امیال طبقه بندی کرده و معتقدند که امیال (بهمراه تنفر و جهالت) وجود انسان را آلوده کرده و این آلودگی بوسیله روند باززایی (یا تناسخ) ادامه می‌یابد. متون بودایی با این استدلال که جهت کاهش آرزوها، شخص باید امیالی که در حال حاضر وجود دارند را تحت کنترل خود درآورد، بر لزوم پاکدامنی تأکید می‌کنند و این را در خروج از چرخه تولد مجدد موثر می‌دانند. بعلاوه اعتقاد بوداییان هندی بر این بوده یک راهب با اجتناب از آمیزش جنسی قدرتی روحانی بدست می‌آورد؛ در هند این دیدگاه رایج بوده که خروج منی باعث ضعیف شدن مرد می‌شود. بودایی‌ها از دست دادن انرژی هنگام آمیزش را «مرگ کوچک» نامگذاری کرده و رابطه جنسی یک راهب با یک زن را غیراخلاقی و نقض هنجار صومعه می‌دانستند. البته اجتناب از آمیزش از بوداییان معمولی غیر راهب انتظار نمی‌رفت. برخی از راهبه‌ها حتی تا آن حد پیش می‌رفتند که خود را اخته می‌کردند؛ چیزی که واکنش توسط صومعه را در محکوم کردن آن در پی داشت. آمیزش با حیوانات نیز برای راهبان ممنوع بود اگر چه حساسیت روی آن کمتر از حساسیت آمیزش با زن بود. خودارضایی نیز گناه بزرگی محسوب می‌شد که می‌توانست مجازات تبعید موقتی را به همراه داشته باشد. خودارضایی شکست معنوی، اسراف انرژی و نیروی حیاتی به حساب می‌آمد. موضوع دیگری که نگاه بوداییان به آمیزش جنسی را تحت تأثیر قرار می‌داد نگاه آنها به بدن انسان بود. در قرون اولیه، تا پیش از تأثیر تانترا در قرن چهارم میلادی، بوداییان بدن انسان را ناپاک می‌دانستند. خصوصاً بدن زن بدلیل جذبه شدید آن برای راهب‌ها و «آلوده شدن» آن با حیض بیش از بدن مرد مورد نکوهش قرار می‌گرفت.

تائوئیسم و کنفوسیانیسم

تائوئیسم و کنفوسیانیسم (از مذاهب چینی) همانند بقیه مذاهب طرفدار تربیت و رشد فرزندان بودند. بگفته کنفوسیوس یک مرد نجیب باید از خودش شرم بکند که یک زمین به علت نبود مردان کافی اسراف شود. البته دانشمندان کنفوسیانیسم نسبت به خطر جمعیت زیاد و منابع کم هشدار داده بودند. تائوئیسم طرفدار یک حکومت کوچک با جمعیت کم بود زیرا از دیدگاه آنان جمعیت زیادی می‌تواند نظم جامعه را به هم بزند. به همین دلیل آنها با برنامه‌های تنظیم خانواده و سقط جنین مخالفتی نداشتند. موضوع دیگری که به این امر کمک می‌کرد این دیدگاه بود که آمیزش جنسی اساساً برای باروری نیست و معتقد بودند که لذت جنسی مشروعیت و هدف خودش را دارد. آمیزش جنسی از دیدگاه آنان مشکلی نبود بلکه طبیعی بود. بگفته فیلسوف Kao-tzu در کتاب منسیوس «ما بصورت طبیعی از غذا و آمیزش جنسی لذت می‌بریم».

تائوئیسم آمیزش جنسی را مقدس به حساب می‌آورد. این تقدس را می‌توان به عنوان مثال لغاتی که برای رحم استعمال می‌شود (مانند «قصر بچه‌ها»، «اتاق خواب قرمز»، «حصار جواهر») که همچنین به معنی جاهای خاص و ارزشمندی می‌باشد، دید. همچنین گردنه رحم با نام «قلب گل» و «درونی ترین گره» در زبان چینی خوانده می‌شود.

تکنیک‌های کنترل جنسی‌

دستورالعمل‌های چینی آمیزش جنسی مربوط به سلسله دودمان هان شرقی (از سال ۲۵ تا ۲۲۰ میلادی) به تکنیک‌های کنترل جنسی‌ تائوئیست‌ها اشاره می‌کنند. این تکنیک‌ها روش‌هایی برای «تغذیه اصل حیات» در نظر گرفته می‌شد که بوسیله آن تائوئیست می‌توانست به جاودانگی برسد. بجز این تکنیک، دو دستورالعمل دیگر به نام‌های «تنفس جنینی» و دآاویین «ژیمناستیک» نیز انجام می‌شده که توصیف آن بر جا مانده‌است: اصولاً تکنیک فشار آوردن بر روی مجرای منی برای جلوگیری از خروج منی بوده‌است. اینگونه تصور می‌شده که این کار باعث می‌شود بذر به محل اولش بازگشته، به سمت مغز بالا رفته و نهایتاً بازیابی شود. همچنین تصور این بوده که مایه زنانه جذب مجدد می‌شود و به طولانی شدن عمر زن کمک می‌کند. در یکی از این آداب، توصیه شده بود که شرکت کننده شریک جنسی‌اش را تا جایی که ممکن است مکرراً عوض کند (متون بدست رسیده تا هزار شریک را ذکر می‌کنند ولی ده شریک به‌نظر میزان معمول بوده‌است). اگر چه کنفوسیانیسم این آداب را غیراخلاقی و مخرب سلامت در نظر می‌گرفت، این آداب تا قرن شانزده میلادی همچنان مرسوم بود.

هندویسم

مجسمه‌های شهوانی در معبد خاجوراهو (به هندی: खजुराहो)، از معروفترین معابد هند و ساخته شده برای ویشنو.

 اسلام

در حالی که قرآن شهوت برای زنان را به عنوان مثالی از شیفتگی به لذت‌های دنیا ذکر می‌کند (مثلاً آیه ۱۴ سوره آل عمران) ، آمیزش جنسی را شیطانی و یا لزوماً موجب دلبستگی به دنیا در نظر نمی‌گیرد. قرآن آمیزش جنسی را ویژگی مهمی از دنیای طبیعی دانسته و در مورد آن قوانینی وضع می‌کند. قرآن بصورت خاص لذت جنسی را تأیید کرده و آمیزش را تنها و تنها وسیله‌ای برای تولید مثل در نظر نمی‌گیرد. قرآن آمیزش را به حوزه نهادهای ازدواجی و برده‌داری منحصر کرده، ازدواج با محارم، زنا، فاحشگی، و رابطه همجنسگرایی مرد را محکوم کرده و مقاربت‌های جنسی ای که در عربستان قبل از اسلام موجود بوده را از طرقی تغییر داده و یا محدود کرده‌است.

از دیدگاه قرآن وجود جفت‌ها بخشی از نظم و ترتیب موجود در طبیعت است و شاهدی بر وجود خدا و یکتا بودن او می‌باشد (سوره ذاریات آیه ۴۹ «و از هر چیزی جفت خلق کردیم باشد شاید شما متذکر شوید») و این اصلی است که انسان نیز مشمول آن است. در سوره روم آیه ۲۱ قرآن می‌گوید: «و یکی از آیات او این است که برای شما از خود شما همسرانی خلق کرد تا به سوی آنان میل کنید و آرامش گیرید و بین شما مودت و رحمت قرار داد و در همین نشانه‌ها هست برای مردمی که تفکر می‌کنند.» قرآن همچنین صحبت از آفرینش انسان از یک نفس واحد کرده: «اوست که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از او آفرید تا بدو آرام گیرد» که به عقیده دوین استوارت اشاره‌ای به این دیدگاه دارد که دلیل جاذبه بین زن و مرد این است که از یک نفس خلق شده‌اند، ایده‌ای که در آثار افلاطون و در متون یهودی دوران پس از تثبیت کتاب مقدس یافت می‌شود. البته قرآن از ذکر داستانی که در آن حوا از دنده آدم خلق می‌شود و سلسه مراتب مربوطه اجتناب کرده و حدیثی هم موجود است که زنان را شقائق (نیمه) مردان توصیف می‌کند. آیه ۱۸۷ سوره بقره می‌گوید: «ایشان پوشش شما و شما پوششی هستید... پس با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه که برایتان مقدر کرده طلب کنید». امتناع از آمیزش جنسی و تجرد در اسلام هیچگونه ارزشی به حساب نمی‌آید. قرآن در آیه ۲۳ سوره نساء لیستی از آمیزش‌های جنسی غیر مشروع را ذکر کرده‌است. همچنین قرآن رسم قبل از اسلام به ارث بردن یا ازدواج با زنان پدر یک شخص را ممنوع کرد.

به عقیده دوین استوارت اگر چه برخی از آیات قرآن صحبت از رابطه متقارن بین زن و مرد می‌کنند ولی آیات دیگری نشان می‌دهند که حقوق زن و مرد متفاوت می‌باشد. با استناد به اینکه خطاب قرآن در خیلی از آیات پیرامون آمیزش جنسی و ازدواج به مردان است، و به عنوان مثال به مردان چندهمسری را اجازه می‌دهد نتیجه می‌گیرد که هدف ازدواج ارضای نیازهای مردانه و ادامه نسل او از طریق مرد می‌باشد. البته دوین استوارت این را می‌افزاید که آیاتی نیز هستند که به زنان حقوق ازدواجی اعطا کرده و فرای مسئله تولید مثل، به نیاز آنها به آمیزش جنسی و بهره بردن از معاشرت توجه می‌کند. زنان مسلمانی مانند اسما بارلاس تفاسیری غیر مردسالارانه از قرآن ارائه کرده‌اند.

نحوه انجام آمیزش جنسی

قرآن محدودیتی در مورد نحوه انجام آمیزش جنسی مقرر نمی‌کند: «زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود درآئید و درصدد پدید آوردن یادگاری و نسلی برای خود برآئید» (بقره آیه ۲۲۳) تفاسیر ذکر می‌کنند که شأن نزول این آیه رد دیدگاه برخی از یهودیان معاصر محمد بود که آمیزش جنسی فرجی از پشت (با آمیزش مقعدی اشتباه گرفته نشود) را رد کرده و معتقد بودند باعث کج شدن چشم بچه‌ها می‌شود. قرآن راجع به آمیزش مقعدی صحبتی نمی‌کند اگر چه احادیثی هست که آن را ممنوع کرده و احادیث اندکی هم آن را اجازه می‌دهند.[۱۸] آمیزش جنسی از راه مقعد در بین اهل سنت حرام بوده ولی در بین شیعیان مکروه می‌باشد. استدلال امامان شیعه برای حرام ندانستن آمیزش جنسی مقعدی گفتار لوط پیغمبر است که دختران خود را به قومش عرضه کرد.در حالیکه می‌دانست آن مردم دخترانش را فقط برای لواط می‌خواهند.[۲۱] طباطبایی در المیزان استدلال به ممنوعیت آمیزش مقعدی به استناد آیه کشتزار را رد می‌کند.

آمیزش جنسی با زنان در حال حیض (بقره آیه ۲۲۲) ممنوع شده‌است. در احادیث ذکر شده که هنگام آمیزش افراد روی خود را بپوشانند. به مردان توصیه شده که تا زمانی که شریکشان ارضا نشده آمیزش را قطع نکنند. روایتی از محمد نقل شده که می‌گوید: «بر روی زنانتان همانند یک حیوان نیافتید. بگذارید بین شماها رسولی باشد.» پرسیدند «آن چیست، ای رسول خدا؟» او پاسخ داد «بوسیدن و حرف زدن». برخی گزارش‌ها و دستورالعمل‌های آمیزشی از محمد نقل قول می‌کنند که نسبت به تولید صداهای هیجان آمیز و ناله هنگام آمیزش اعتراضی نداشته‌است.


نوشته شده در : پنجشنبه 1 بهمن 1388  توسط : علی رضا فرجیان زاده.    نظرات() .

Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:05 ب.ظ

Appreciate it! Lots of advice.

we use it cialis online store cialis baratos compran uk acheter du cialis a geneve side effects for cialis we like it safe cheap cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis patentablauf in deutschland cialis en mexico precio cialis flussig buy cialis online cheapest
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:00 ب.ظ

Truly a lot of excellent information!
prezzo cialis a buon mercato purchase once a day cialis cialis for sale in europa cialis herbs cialis generico en mexico achat cialis en itali side effects of cialis canadian drugs generic cialis viagra cialis levitra get cheap cialis
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:26 ق.ظ

You made the point!
tarif cialis france sublingual cialis online cialis daily dose generic link for you cialis price cialis pills in singapore cialis side effects cialis prezzo al pubblico generic low dose cialis cialis price in bangalore how to buy cialis online usa
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:30 ق.ظ

Whoa quite a lot of helpful facts.
we use it 50 mg cialis dose side effects for cialis cialis et insomni price cialis wal mart pharmacy brand cialis nl cialis daily cialis en mexico precio cialis 20 mg effectiveness cialis cost how does cialis work
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 08:57 ب.ظ

You mentioned this wonderfully.
cialis with 2 days delivery prix de cialis cialis for bph cialis alternative brand cialis generic cialis taglich cialis super acti we recommend cialis best buy link for you cialis price only now cialis 20 mg
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 10:06 ق.ظ

Really plenty of amazing info.
cialis 20mg preis cf cialis 30 day trial coupon only now cialis 20 mg cialis 20 mg best price effetti del cialis cialis daily reviews where do you buy cialis best generic drugs cialis buy cheap cialis in uk we choice free trial of cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 10:18 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of data!

cialis et insomni cialis professional yohimbe cialis coupon cialis 20mg prix en pharmacie online cialis cialis generico en mexico generic low dose cialis cialis generico milano cialis purchasing cialis coupons
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:36 ق.ظ

With thanks, A good amount of tips.

bulk cialis cialis daily low cost cialis 20mg cialis for sale in europa cialis generique usa cialis online we use it cialis online store cialis reviews non 5 mg cialis generici cialis pills
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 09:46 ب.ظ

Reliable stuff. Regards.
chinese cialis 50 mg estudios de cialis genricos where do you buy cialis buying cialis on internet we recommend cialis best buy calis cialis daily dose generic acquistare cialis internet low cost cialis 20mg buy cialis online legal
buy cialis medication
یکشنبه 11 آذر 1397 08:57 ق.ظ

Valuable postings. Many thanks!
cialis pas cher paris try it no rx cialis cialis 200 dollar savings card prices for cialis 50mg cost of cialis per pill comprar cialis 10 espa241a the best choice cialis woman free generic cialis cialis patentablauf in deutschland wow cialis 20
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:57 ب.ظ

Thanks a lot! Plenty of knowledge!

wow cialis 20 cialis patent expiration cialis pas cher paris cialis arginine interactio warnings for cialis cialis pills enter site very cheap cialis cialis generico milano how to buy cialis online usa cialis tablets
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 08:43 ق.ظ

Thanks, An abundance of advice!

cialis dosage recommendations cialis kaufen bankberweisung we recommend cialis best buy precios cialis peru online prescriptions cialis generic cialis review uk get cheap cialis canada discount drugs cialis cialis vs viagra cialis manufacturer coupon
buy cialis online without a prescription
جمعه 9 آذر 1397 09:26 ب.ظ

This is nicely said. .
overnight cialis tadalafil cialis 5mg billiger if a woman takes a mans cialis buying cialis on internet walgreens price for cialis cialis 5 mg scheda tecnica buying brand cialis online cialis italia gratis cialis for sale south africa cialis 100mg suppliers
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 09:31 ق.ظ

You have made your point quite clearly..
cialis para que sirve buy cialis uk no prescription cialis online napol fast cialis online cialis generico in farmacia cialis kamagra levitra cialis online deutschland cialis sicuro in linea sublingual cialis online tadalafil 20mg
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:56 ق.ظ

This is nicely put! !
when will generic cialis be available dosagem ideal cialis cialis official site cialis cuantos mg hay sublingual cialis online buy cialis online nz cialis 20 mg cialis mit grapefruitsaft wow look it cialis mexico cialis 20 mg
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:18 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis 5 mg effetti collateral generic cialis soft gels order a sample of cialis click now buy cialis brand acquistare cialis internet cialis 30 day trial coupon cialis rezeptfrei when will generic cialis be available prices for cialis 50mg miglior cialis generico
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:23 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
buy cialis uk no prescription estudios de cialis genricos 40 mg cialis what if i take only best offers 100mg cialis we use it cialis online store cialis generique 5 mg cialis en 24 hora acquistare cialis internet cialis e hiv how do cialis pills work
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 9 مهر 1397 03:29 ب.ظ

Thank you, Ample content.

usa cialis online acquisto online cialis cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil 5mg sialis click now cialis from canada deutschland cialis online canadian drugs generic cialis generic cialis 200 cialis coupon
canadian drug
یکشنبه 1 مهر 1397 01:21 ب.ظ

Regards. Ample content.

prescription drugs without prior prescription canada drug trusted pharmacy canada canada drugs online pharmacy onesource canada medication cost canadian pharmacies that are legit canadian pharmacy online drug store canadian pharmacies shipping to usa
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:41 ق.ظ

Wow a lot of very good advice!
brand cialis nl cialis 50 mg soft tab cialis dose 30mg cialis kaufen bankberweisung cialis tablets for sale cialis price thailand cialis without a doctor's prescription cialis sale online buying cialis overnight cialis y deporte
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:59 ب.ظ

You've made the point!
weblink price cialis canadian drugs generic cialis cialis farmacias guadalajara canada discount drugs cialis no prescription cialis cheap cialis 5 mg para diabeticos cialis for daily use cialis for sale in europa generic for cialis cialis generique 5 mg
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:09 ب.ظ

You've made the point!
cialis generico postepay purchase once a day cialis cialis baratos compran uk generic cialis 20mg tablets cialis coupons printable viagra or cialis cost of cialis per pill cialis prezzo di mercato cialis usa cost viagra or cialis
viabiovit.com/seriose-online-apotheke-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:26 ق.ظ

You expressed this terrifically!
order viagra online no prescription where can i buy generic viagra online sildenafil generic uk viagra cheap uk where can i get sildenafil viagra pharmacy viagra buy viagra pay with paypal online generic viagra pharmacy can i buy viagra over the counter tadalafil
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:06 ب.ظ

Thanks a lot, Ample posts.

tarif cialis france cialis generico online acheter du cialis a geneve only best offers 100mg cialis buy online cialis 5mg 200 cialis coupon india cialis 100mg cost cialis patentablauf in deutschland i recommend cialis generico cialis online holland
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:32 ب.ظ

Tips well applied!.
viagra or cialis precios de cialis generico cialis 20 mg cut in half cialis generique cialis 20 mg best price enter site very cheap cialis non 5 mg cialis generici cialis 20 mg effectiveness cialis generico cialis online napol
Buy generic viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:48 ق.ظ

You suggested this exceptionally well.
viagra where to buy buy viagra cheapest buy viagra super active online buy viagra at buying real viagra online i want to buy viagra online how much is viagra buy generic viagra uk buying viagra uk where to buy viagra with prescription
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:25 ق.ظ

Cheers! I like it.
we choice cialis uk canadian drugs generic cialis achat cialis en suisse enter site very cheap cialis if a woman takes a mans cialis prices for cialis 50mg cialis generika cheap cialis cialis online we like it safe cheap cialis
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 04:38 ق.ظ

Very well voiced of course. .
buy cialis online legal cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral cialis ahumada generic cialis soft gels 5 mg cialis coupon printable cialis in sconto brand cialis generic overnight cialis tadalafil precios de cialis generico
imvu credit generator
سه شنبه 15 اسفند 1396 11:47 ب.ظ
Thanks for finally talking about >تنظیم خانواده
در ادیان مختلف - ادامه3 <Liked it!
livejasmin credit generator free
جمعه 4 اسفند 1396 10:15 ق.ظ
هورا! در نهایت من یک صفحه وب را از جایی که می توانم واقعا مفید باشد دریافت کردم
اطلاعات مربوط به مطالعه و دانش من
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30