تبلیغات
تنظیم خانواده در ادیان مختلف - ادامه3

امروز:

ادامه3

واقعیت مجازی مانند ویدوهای شهوانی، و غیره می‌باشد. برخی بوم‌شناسان فمینیست بحران محیط زیست را به آنچه نگاه مردسالارانه و یکتاپرستانه ادیان ابراهیمی و تصورات جنسیتی این ادیان می‌خوانند، نسبت می‌دهند.

در نگاه‌های مذهبی به آمیزش جنسی چندگونگی دیده می‌شود. یک نحوه برخورد آن را «مثبت» و «طبیعی» قلمداد کرده و مراسم مذهبی خاصی نیز برای آن پیشنهاد می‌دهد، و یک نحوه برخورد دیگر نگاهی «منفی» نسبت به آمیزش جنسی دارد که خود را در زاهدان، مرتاضان و یا تکنیک‌های کنترل جنسی‌ای که به عنوان مثال در میان تائوئیست‌های چین باستان رایج بود، نشان می‌دهد. برخی مذاهب مانند هندو‌ها و سنت الماس‌راه بودایی‌ها به آمیزش جنسی به عنوان راهی برای پیشرفت‌های روحانی می‌نگرند.

اسطوره‌های جنسی

فرهنگ‌های مختلف در مورد آمیزش جنسی اسطوره‌های مختلفی را تبیین کرده‌اند. نزد اسطوره شناسان، تعریف «اسطوره» در معنای خاص آن، داستانی است که عموماً شخصیت‌های الاهی یا شگفت انگیز در آنها رفتاری که از جهاتی شبیه رفتار انسان‌ها است، نشان می‌دهند. «اسطوره» در معنای عام آن، به سیستم تفکری اشاره دارد که یک گروه خاص از مردمان آن را به عنوان حقیقت پذیرفته و دیدگاه‌های مخالف آن را مردود می‌دانند، در حالی که مردمان فرهنگ‌های دیگر ممکن است آنرا به عنوان خرافات رد کنند. در معنای عام آن، اسطوره‌های جنسی در تمامی جامعه‌ها وجود داشته و کارکردهایی مانند معنی دار کردن تجربیات جنسی شخصی، پاسخ به سؤالات بنیادین، و ارتباط دادن شخص با طرح کلی تر دنیا دارد. هنگام مواجهه با حس شدید جنسی، مردمان فرهنگ‌های مختلف ممکن است از تأثیر الاهه آفرودیته و یا میزان سطح هرمون‌ها جهت فهم و معنی بخشی به آن استفاده کنند. همچنین ارتباط رشد کردن و آب رفتن ماه با عادت ماهانه، و یا بارداری زنان باعث شگفتی بوده‌است. بسیاری از فرهنگ‌های قدیمی از خدایان به عنوان نماینده‌های نیروهای طبیعی استفاده می‌جستند و با آنها رابطه برقرار می‌کردند. به عنوان مثال با درک اینکه غذای آنها از زمین خارج می‌شود، جهت ترغیب زمین به باروری «الاهه زمین» را می‌پرستیدند و عموماً در مراسم مربوطه آداب آمیزش جنسی نیز بجا می‌آوردند. بگفته سارا دنین این نحوه برخورد نمادین و شاعرانه با طبیعت، بسیار متفاوت از اسطوره دنیای جدید (در معنای عام آن) که روش علمی را تنها راه معتبر پرسیدن سؤال و یافتن پاسخ می‌داند، می‌باشد.

داستانهای خلقت زیادی صحبت از خلق کیهان بدلیل آمیزش جنسی موجودات نخستین و یا استمنا یک موجود نخستین می‌کنند. یک کیهانشانسی رایج در مصر باستان خلقت را ناشی از رابطه جنسی خدای نخستین با دست خودش توصیف می‌کند. رابطه جنسی بین خدایان و زنان انسان موضوعی است که در فرهنگ‌های مختلف بسیار به چشم می‌خورد. در برخی از فرهنگ‌ها، این واقعه افسانه‌ای در مراسمی مکرراً تکرار می‌شود و باور بر این است که این مراسم «قدرت»های روحانی‌ای را از یک الاهه به انسان منتقل می‌کند. در مراسمی با نام «رابطه جنسی با بوفالو» که میان شاین‌ها مرسوم است زنانی که ازدواج کرده‌اند با پیران قبیله رابطه جنسی برقرار می‌کنند تا این «قدرت» روحانی را به شوهران خود منتقل کنند. این مراسم در استمرار داستانی که در آن یک زن با روح بزرگ (که احتمالاً به شکل یک بوفالو ظاهر شده بود) رابطه جنسی برقرار کرد، موثر است. مراسم قربانی کردن اسب در ایرلند و هند نیز به داستان مشابهی از رابطه جنسی بین یک خدا و یک موجود فانی اشاره دارد.

ادیان خاص

آیین بودایی

متون مقدس بودایی هنگام بحث در مورد آمیزش جنسی عموماً تمرکز اصلی خود را بر مفاهیم «میل» و «قدرت» قرار می‌دهند. بوداییان امور شهوانی را جزوی از امیال طبقه بندی کرده و معتقدند که امیال (بهمراه تنفر و جهالت) وجود انسان را آلوده کرده و این آلودگی بوسیله روند باززایی (یا تناسخ) ادامه می‌یابد. متون بودایی با این استدلال که جهت کاهش آرزوها، شخص باید امیالی که در حال حاضر وجود دارند را تحت کنترل خود درآورد، بر لزوم پاکدامنی تأکید می‌کنند و این را در خروج از چرخه تولد مجدد موثر می‌دانند. بعلاوه اعتقاد بوداییان هندی بر این بوده یک راهب با اجتناب از آمیزش جنسی قدرتی روحانی بدست می‌آورد؛ در هند این دیدگاه رایج بوده که خروج منی باعث ضعیف شدن مرد می‌شود. بودایی‌ها از دست دادن انرژی هنگام آمیزش را «مرگ کوچک» نامگذاری کرده و رابطه جنسی یک راهب با یک زن را غیراخلاقی و نقض هنجار صومعه می‌دانستند. البته اجتناب از آمیزش از بوداییان معمولی غیر راهب انتظار نمی‌رفت. برخی از راهبه‌ها حتی تا آن حد پیش می‌رفتند که خود را اخته می‌کردند؛ چیزی که واکنش توسط صومعه را در محکوم کردن آن در پی داشت. آمیزش با حیوانات نیز برای راهبان ممنوع بود اگر چه حساسیت روی آن کمتر از حساسیت آمیزش با زن بود. خودارضایی نیز گناه بزرگی محسوب می‌شد که می‌توانست مجازات تبعید موقتی را به همراه داشته باشد. خودارضایی شکست معنوی، اسراف انرژی و نیروی حیاتی به حساب می‌آمد. موضوع دیگری که نگاه بوداییان به آمیزش جنسی را تحت تأثیر قرار می‌داد نگاه آنها به بدن انسان بود. در قرون اولیه، تا پیش از تأثیر تانترا در قرن چهارم میلادی، بوداییان بدن انسان را ناپاک می‌دانستند. خصوصاً بدن زن بدلیل جذبه شدید آن برای راهب‌ها و «آلوده شدن» آن با حیض بیش از بدن مرد مورد نکوهش قرار می‌گرفت.

تائوئیسم و کنفوسیانیسم

تائوئیسم و کنفوسیانیسم (از مذاهب چینی) همانند بقیه مذاهب طرفدار تربیت و رشد فرزندان بودند. بگفته کنفوسیوس یک مرد نجیب باید از خودش شرم بکند که یک زمین به علت نبود مردان کافی اسراف شود. البته دانشمندان کنفوسیانیسم نسبت به خطر جمعیت زیاد و منابع کم هشدار داده بودند. تائوئیسم طرفدار یک حکومت کوچک با جمعیت کم بود زیرا از دیدگاه آنان جمعیت زیادی می‌تواند نظم جامعه را به هم بزند. به همین دلیل آنها با برنامه‌های تنظیم خانواده و سقط جنین مخالفتی نداشتند. موضوع دیگری که به این امر کمک می‌کرد این دیدگاه بود که آمیزش جنسی اساساً برای باروری نیست و معتقد بودند که لذت جنسی مشروعیت و هدف خودش را دارد. آمیزش جنسی از دیدگاه آنان مشکلی نبود بلکه طبیعی بود. بگفته فیلسوف Kao-tzu در کتاب منسیوس «ما بصورت طبیعی از غذا و آمیزش جنسی لذت می‌بریم».

تائوئیسم آمیزش جنسی را مقدس به حساب می‌آورد. این تقدس را می‌توان به عنوان مثال لغاتی که برای رحم استعمال می‌شود (مانند «قصر بچه‌ها»، «اتاق خواب قرمز»، «حصار جواهر») که همچنین به معنی جاهای خاص و ارزشمندی می‌باشد، دید. همچنین گردنه رحم با نام «قلب گل» و «درونی ترین گره» در زبان چینی خوانده می‌شود.

تکنیک‌های کنترل جنسی‌

دستورالعمل‌های چینی آمیزش جنسی مربوط به سلسله دودمان هان شرقی (از سال ۲۵ تا ۲۲۰ میلادی) به تکنیک‌های کنترل جنسی‌ تائوئیست‌ها اشاره می‌کنند. این تکنیک‌ها روش‌هایی برای «تغذیه اصل حیات» در نظر گرفته می‌شد که بوسیله آن تائوئیست می‌توانست به جاودانگی برسد. بجز این تکنیک، دو دستورالعمل دیگر به نام‌های «تنفس جنینی» و دآاویین «ژیمناستیک» نیز انجام می‌شده که توصیف آن بر جا مانده‌است: اصولاً تکنیک فشار آوردن بر روی مجرای منی برای جلوگیری از خروج منی بوده‌است. اینگونه تصور می‌شده که این کار باعث می‌شود بذر به محل اولش بازگشته، به سمت مغز بالا رفته و نهایتاً بازیابی شود. همچنین تصور این بوده که مایه زنانه جذب مجدد می‌شود و به طولانی شدن عمر زن کمک می‌کند. در یکی از این آداب، توصیه شده بود که شرکت کننده شریک جنسی‌اش را تا جایی که ممکن است مکرراً عوض کند (متون بدست رسیده تا هزار شریک را ذکر می‌کنند ولی ده شریک به‌نظر میزان معمول بوده‌است). اگر چه کنفوسیانیسم این آداب را غیراخلاقی و مخرب سلامت در نظر می‌گرفت، این آداب تا قرن شانزده میلادی همچنان مرسوم بود.

هندویسم

مجسمه‌های شهوانی در معبد خاجوراهو (به هندی: खजुराहो)، از معروفترین معابد هند و ساخته شده برای ویشنو.

 اسلام

در حالی که قرآن شهوت برای زنان را به عنوان مثالی از شیفتگی به لذت‌های دنیا ذکر می‌کند (مثلاً آیه ۱۴ سوره آل عمران) ، آمیزش جنسی را شیطانی و یا لزوماً موجب دلبستگی به دنیا در نظر نمی‌گیرد. قرآن آمیزش جنسی را ویژگی مهمی از دنیای طبیعی دانسته و در مورد آن قوانینی وضع می‌کند. قرآن بصورت خاص لذت جنسی را تأیید کرده و آمیزش را تنها و تنها وسیله‌ای برای تولید مثل در نظر نمی‌گیرد. قرآن آمیزش را به حوزه نهادهای ازدواجی و برده‌داری منحصر کرده، ازدواج با محارم، زنا، فاحشگی، و رابطه همجنسگرایی مرد را محکوم کرده و مقاربت‌های جنسی ای که در عربستان قبل از اسلام موجود بوده را از طرقی تغییر داده و یا محدود کرده‌است.

از دیدگاه قرآن وجود جفت‌ها بخشی از نظم و ترتیب موجود در طبیعت است و شاهدی بر وجود خدا و یکتا بودن او می‌باشد (سوره ذاریات آیه ۴۹ «و از هر چیزی جفت خلق کردیم باشد شاید شما متذکر شوید») و این اصلی است که انسان نیز مشمول آن است. در سوره روم آیه ۲۱ قرآن می‌گوید: «و یکی از آیات او این است که برای شما از خود شما همسرانی خلق کرد تا به سوی آنان میل کنید و آرامش گیرید و بین شما مودت و رحمت قرار داد و در همین نشانه‌ها هست برای مردمی که تفکر می‌کنند.» قرآن همچنین صحبت از آفرینش انسان از یک نفس واحد کرده: «اوست که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از او آفرید تا بدو آرام گیرد» که به عقیده دوین استوارت اشاره‌ای به این دیدگاه دارد که دلیل جاذبه بین زن و مرد این است که از یک نفس خلق شده‌اند، ایده‌ای که در آثار افلاطون و در متون یهودی دوران پس از تثبیت کتاب مقدس یافت می‌شود. البته قرآن از ذکر داستانی که در آن حوا از دنده آدم خلق می‌شود و سلسه مراتب مربوطه اجتناب کرده و حدیثی هم موجود است که زنان را شقائق (نیمه) مردان توصیف می‌کند. آیه ۱۸۷ سوره بقره می‌گوید: «ایشان پوشش شما و شما پوششی هستید... پس با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه که برایتان مقدر کرده طلب کنید». امتناع از آمیزش جنسی و تجرد در اسلام هیچگونه ارزشی به حساب نمی‌آید. قرآن در آیه ۲۳ سوره نساء لیستی از آمیزش‌های جنسی غیر مشروع را ذکر کرده‌است. همچنین قرآن رسم قبل از اسلام به ارث بردن یا ازدواج با زنان پدر یک شخص را ممنوع کرد.

به عقیده دوین استوارت اگر چه برخی از آیات قرآن صحبت از رابطه متقارن بین زن و مرد می‌کنند ولی آیات دیگری نشان می‌دهند که حقوق زن و مرد متفاوت می‌باشد. با استناد به اینکه خطاب قرآن در خیلی از آیات پیرامون آمیزش جنسی و ازدواج به مردان است، و به عنوان مثال به مردان چندهمسری را اجازه می‌دهد نتیجه می‌گیرد که هدف ازدواج ارضای نیازهای مردانه و ادامه نسل او از طریق مرد می‌باشد. البته دوین استوارت این را می‌افزاید که آیاتی نیز هستند که به زنان حقوق ازدواجی اعطا کرده و فرای مسئله تولید مثل، به نیاز آنها به آمیزش جنسی و بهره بردن از معاشرت توجه می‌کند. زنان مسلمانی مانند اسما بارلاس تفاسیری غیر مردسالارانه از قرآن ارائه کرده‌اند.

نحوه انجام آمیزش جنسی

قرآن محدودیتی در مورد نحوه انجام آمیزش جنسی مقرر نمی‌کند: «زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود درآئید و درصدد پدید آوردن یادگاری و نسلی برای خود برآئید» (بقره آیه ۲۲۳) تفاسیر ذکر می‌کنند که شأن نزول این آیه رد دیدگاه برخی از یهودیان معاصر محمد بود که آمیزش جنسی فرجی از پشت (با آمیزش مقعدی اشتباه گرفته نشود) را رد کرده و معتقد بودند باعث کج شدن چشم بچه‌ها می‌شود. قرآن راجع به آمیزش مقعدی صحبتی نمی‌کند اگر چه احادیثی هست که آن را ممنوع کرده و احادیث اندکی هم آن را اجازه می‌دهند.[۱۸] آمیزش جنسی از راه مقعد در بین اهل سنت حرام بوده ولی در بین شیعیان مکروه می‌باشد. استدلال امامان شیعه برای حرام ندانستن آمیزش جنسی مقعدی گفتار لوط پیغمبر است که دختران خود را به قومش عرضه کرد.در حالیکه می‌دانست آن مردم دخترانش را فقط برای لواط می‌خواهند.[۲۱] طباطبایی در المیزان استدلال به ممنوعیت آمیزش مقعدی به استناد آیه کشتزار را رد می‌کند.

آمیزش جنسی با زنان در حال حیض (بقره آیه ۲۲۲) ممنوع شده‌است. در احادیث ذکر شده که هنگام آمیزش افراد روی خود را بپوشانند. به مردان توصیه شده که تا زمانی که شریکشان ارضا نشده آمیزش را قطع نکنند. روایتی از محمد نقل شده که می‌گوید: «بر روی زنانتان همانند یک حیوان نیافتید. بگذارید بین شماها رسولی باشد.» پرسیدند «آن چیست، ای رسول خدا؟» او پاسخ داد «بوسیدن و حرف زدن». برخی گزارش‌ها و دستورالعمل‌های آمیزشی از محمد نقل قول می‌کنند که نسبت به تولید صداهای هیجان آمیز و ناله هنگام آمیزش اعتراضی نداشته‌است.


نوشته شده در : پنجشنبه 1 بهمن 1388  توسط : علی رضا فرجیان زاده.    نظرات() .

viabiovit.com/seriose-online-apotheke-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:26 ق.ظ

You expressed this terrifically!
order viagra online no prescription where can i buy generic viagra online sildenafil generic uk viagra cheap uk where can i get sildenafil viagra pharmacy viagra buy viagra pay with paypal online generic viagra pharmacy can i buy viagra over the counter tadalafil
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:06 ب.ظ

Thanks a lot, Ample posts.

tarif cialis france cialis generico online acheter du cialis a geneve only best offers 100mg cialis buy online cialis 5mg 200 cialis coupon india cialis 100mg cost cialis patentablauf in deutschland i recommend cialis generico cialis online holland
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:32 ب.ظ

Tips well applied!.
viagra or cialis precios de cialis generico cialis 20 mg cut in half cialis generique cialis 20 mg best price enter site very cheap cialis non 5 mg cialis generici cialis 20 mg effectiveness cialis generico cialis online napol
Buy generic viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:48 ق.ظ

You suggested this exceptionally well.
viagra where to buy buy viagra cheapest buy viagra super active online buy viagra at buying real viagra online i want to buy viagra online how much is viagra buy generic viagra uk buying viagra uk where to buy viagra with prescription
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:25 ق.ظ

Cheers! I like it.
we choice cialis uk canadian drugs generic cialis achat cialis en suisse enter site very cheap cialis if a woman takes a mans cialis prices for cialis 50mg cialis generika cheap cialis cialis online we like it safe cheap cialis
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 05:38 ق.ظ

Very well voiced of course. .
buy cialis online legal cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral cialis ahumada generic cialis soft gels 5 mg cialis coupon printable cialis in sconto brand cialis generic overnight cialis tadalafil precios de cialis generico
imvu credit generator
سه شنبه 15 اسفند 1396 11:47 ب.ظ
Thanks for finally talking about >تنظیم خانواده
در ادیان مختلف - ادامه3 <Liked it!
livejasmin credit generator free
جمعه 4 اسفند 1396 10:15 ق.ظ
هورا! در نهایت من یک صفحه وب را از جایی که می توانم واقعا مفید باشد دریافت کردم
اطلاعات مربوط به مطالعه و دانش من
edibles
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:38 ب.ظ
من همیشه برای خواندن پست در مقالات خبری مورد استفاده قرار گرفتم اما در حال حاضر به عنوان
من کاربر اینترنت هستم بنابراین از همین حالا از شبکه برای استفاده استفاده می کنم
محتوا، به لطف وب
fairy farm cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 09:52 ب.ظ
پست بزرگ ما به این مقاله فوق العاده عالی در سایت ما پیوند می دهیم.
نگه داشتن نوشتن بزرگ
Glory
پنجشنبه 16 آذر 1396 07:49 ب.ظ
Keep on writing, great job!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 06:33 ب.ظ
این واقعا توجه است، شما بیش از حد حرفه ای هستید
وبلاگ نویس من به فید شما پیوستم و منتظر است
جستجو برای اضافه کردن پست با شکوه شما. همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام
how much do std tests cost
جمعه 19 آبان 1396 07:35 ب.ظ
روز خوب! این پست نمیتوانست بهتر از این نوشته شود!

خواندن این پست به یاد من از همسر قبلی من است!

او همیشه در مورد این چت صحبت کرد. من این پست را ارسال خواهم کرد
به او. مطمئنا او خواندن خوب خواهد داشت. تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 09:07 ب.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات عالی و مفید است. من راضی هستم که شما
این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشت لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این.
با تشکر برای به اشتراک گذاری
best psychic medium reading
جمعه 12 آبان 1396 08:35 ب.ظ
مطمئنا چیز زیادی در مورد این مسئله وجود دارد.
من واقعا همه ی نقاطی که ایجاد کرده ام را دوست دارم.
best medicare supplement plans
جمعه 12 آبان 1396 07:51 ب.ظ
انگار ذهن من را میخوانی! به نظر می رسد که شما در مورد این موضوع زیادی می دانید
مانند کتابت را در آن یا چیزی نوشتی من فکر می کنم که شما می توانید با برخی از عکس ها را انجام دهید تا پیام را به خانه بسپارید، اما به جای آن،
این وبلاگ با شکوه است خواندن فوق العاده مطمئنا برگشتم
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:41 ب.ظ
شما مطمئنا شور و شوق خود را در مقاله ای که می نویسید می بینید.
جهان امیدوار است حتی بیشتر نویسندگان پرشور مانند شما که نمی ترسند بگویند چطور باور دارند.

همیشه از قلب خود پیروی کنی
clash royale generator
دوشنبه 8 آبان 1396 10:50 ب.ظ
متشکرم برای ارسال های شگفت انگیز! من واقعا از خواندن آن لذت بردم
شما می توانید یک نویسنده بزرگ باشید. مطمئن شوید که وبلاگتان را نشانه گذاری کنید و اغلب به عقب برگردید
بعد ها. من می خواهم شما را تشویق کنم تا در نهایت کار بزرگ خود را ادامه دهم
روز خوبی داشته باشید!
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:08 ب.ظ
شما واقعا یک وب مستر خوب هستید سرعت بارگیری سایت
شگفت انگیز است این نوع احساس است که شما انجام هر گونه ترفند منحصر به فرد.
علاوه بر این، محتویات masterwork هستند. شما در این کار عالی انجام داده اید
موضوع!
real psychic
یکشنبه 16 مهر 1396 01:31 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your
blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later.
Cheers
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:27 ق.ظ
چطوری سوال سریع که کاملا موضوعی است آیا می دانید چگونه سایت خود را به صورت دوستانه بسازید؟

وب سایت من به نظر می رسد عجیب و غریب در هنگام مشاهده از آیفون سیب من. من سعی می کنم یک قالب یا افزونه پیدا کنم که شاید بتواند این را تصحیح کند
موضوع. اگر شما هر گونه پیشنهاد، لطفا
اشتراک گذاری. خیلی ممنون
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:19 ق.ظ
من اطلاعات مفید شما را در مقالات خود ارائه می دهم
من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و به طور منظم اینجا را چک میکنم
من کاملا مطمئنم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا یاد می گیرم!
موفق باشید برای بعدی!
psychic phone reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:03 ق.ظ
وبلاگ بزرگ اینجا! همچنین سایت شما سریع بار گذاری می شود! چه وب
آیا شما میزبان هستید؟ آیا می توانم پیوند وابستگی شما به شما را دریافت کنم؟
میزبان من آرزو می کنم که سایت شما به سرعت به محض ورود به سایت شما بارگیری شود
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:45 ق.ظ
هی این پست نمی تواند بهتر نوشته شود! خواندن از طریق
این پست به یادم می آید که همسر خوب قدیمی من است!
او همیشه در این باره صحبت میکند. من این پست را برای وی خواهم فرستاد.
مطمئنا او خواندن خوبی خواهد داشت. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!
cheap phone psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:01 ق.ظ
پس از خواندن این مطلب فکر کردم بسیار روشن است.

من از شما قدردانی می کنم که زمان و تلاش برای قرار دادن این را پیدا کنید
مقاله با هم من یکبار دیگر خودم را صرف مقدار زیاد می کنم
زمان خواندن و اظهار نظر اما همینطور بود
هنوز ارزشمند است
std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:02 ق.ظ
شما مطمئنا شور و شوق خود را در مقاله ای که می نویسید می بینید.
جهان امیدوارتر حتی بیشتر پرشور است
نویسندگان مانند شما هستند که نگران نباشند به آنها بگویند چطور باور دارند.
همیشه بعد از قلب خودت برو
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:16 ب.ظ
It is perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy.

I've read this submit and if I may just I wish to suggest you some
interesting things or suggestions. Maybe you can write subsequent articles referring to this
article. I wish to read more things about it!
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:08 ب.ظ
Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Cheers
Wendell
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:46 ب.ظ
Thanks to my father who informed me on the topic of this blog, this blog is in fact awesome.
Julianne
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:11 ق.ظ
Hello there, You've done an excellent job. I'll definitely digg it and personally suggest to my
friends. I'm confident they'll be benefited from this web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر